Екипът на Фондация “Подобряване на Здравето чрез Развитие на Умствените и Когнитивни Способности” се състои от специалисти с разнообразен опит и бекграунд. Обща е мисията ни да предоставим на обществото лесен достъп до изчерпателна и достоверна информация по всички теми, свързани с подобряване и превенция на психичното здраве. Ние виждаме огромната необходимост от повишаване на здравната култура на обществото и се фокусираме върху превенцията на заболяванията в България. Стремежът ни е да допринесем със своя опит за по-добро разбиране на тематиката и да популяризираме на дейностите и ефективните подходи за подобряване на психологическото благосъстояние.

Д-р Анита Милушева

Клиничен психолог / Здравен експерт

Д-р Анита Милушева е здравният експерт в екипа на Фондацията, отговарящ за професионалното качествено консултиране във връзка с подобряване здравословното състояние, развитието на ума и превенцията на различни заболявания.

Д-р Милушева е завършила магистратура по психология с професионална квалификация „Клинична и консултативна психология“ към СУ „Св. Климент Охридски”, след което успешно защитава докторската си степен по „Клинична психология”. Специализирала е психотерапия по психодрама метода за индивидуална и групова психотерапия към  ИПИГП „Бернхард Ахтенберг”, член на Българското дружество по психодрама и групова терапия (БДПГТ). Д-р Милушева е преминала обучение по позитивна психотерапия към Световната асоциация по позитивна психотерапия (WAPP) и обучение по специализирани умения в когнитивно-поведенческа психотерапия към „Институт за психично здраве и развитие” – гр. София.

Притежава опит в психологическото консултиране на хора, склонни към тревожни и депресивни проблеми, панически  разстройства, стресови разстройства и др. Професионалната ѝ експертиза преминава през работа с деца с емоционални и поведенчески нарушения, родителско консултиране и фамилна психотерапия, а през последните години интересите и развитието ѝ са в сферата на здравеопазването, оказване на психологическа и емоционална подкрепа.

Соня Христова

Основател на Фондацията / PR специалист

Соня Христова е PR специалистът в екипа на Фондацията. Тя отговаря за популяризиране на дейността на организацията и чрез организирането на различни събития и кампании повишава обществената осведоменост относно нашата работа, мисия и цели.

Соня благоприятствува за ефективната комуникация с медиите, осигурявайки активно представяне на Фондацията и нейните дейности пред всички заинтересовани лица. Успешно се включва в поддържането на всички виртуални информационни канали и структурирането на публикации и продукции. Тя допринася и за координацията на дейността на останалите членове от екипа и набирането на доброволци.

Соня Христова е завършила Маркетинг в УНСС и е специалист с над 13 годишен опит в сферата на маркетинга, връзките с обществеността и финансите.

Кирил Василев

Основател на Фондацията / Специалист по дигитален маркетинг

Кирил има над 15 години опит в управлението на различни организации и проекти. Специалист е по дигитален маркетинг, предприемачество и информационни технологии. Основател е на Фондация “Подобряване на Здравето чрез Развитие на Умствените и Когнитивни Способности”.

Кирил отговаря за популяризирането на мисията и дейността ни в Интернет и социалните мрежи, както и за партньорствата на Фондацията с други организации, институции и заинтересовани страни.