Мисията на Фондация “Подобряване на Здравето чрез Развитие на Умствените и Когнитивни Способности” (ПЗРУКС) е да предоставя на обществото изчерпателна и достоверна информация по всички теми, свързани с подобряване и превенция на психичното здраве. Ние насърчаваме по-добрата осведоменост и разбиране на менталното благополучие като основен компонент на цялостното здраве. Фокусът ни е върху ефективните подходи за предотвратяване на психичните разстройства и популяризиране на дейностите, които поддържат ума активен и подобряват психологическото благосъстояние.

Вашето здраве и това на близките ви е във вашите ръце. Вие сте тези, които могат да осъществят най-добър самоконтрол върху собственото си поведение, което да ви даде възможност за по-добро здраве. Осъзнаването на цялостното ви здравословно състояние е ключово, за да може да откриете всякакви симптоми и да потърсите професионална помощ, когато е необходимо.

Въпреки че повечето хора са запознати с признаците и начините за лечение на често срещани заболявания, много от тях не са добре информирани как да се грижат за психичното си здраве.

В нашата работа се ръководим от ангажимента си да насърчаваме психичното здраве като критична част от цялостното здраве. Психичното състояние включва нашето емоционално, психологическо и социално благополучие и влияе върху начина, по който мислим, чувстваме и функционираме всеки ден. Ако не се грижим за него, може да се окаже предизвикателство да се справяме със стреса, да работим и изграждаме смислени взаимоотношения.

Превенцията е в основата на това, което правим. Нашата визия е добро ментално благополучие за всички.

Вярваме, че знанието е ключът към по-добро разбиране и насочване към рисковите и защитни фактори, разпознаване на предупредителните признаци и ранното идентифициране на психично разстройство.

За да достигнем до по-голям брой хора и да подобрим достъпа до базирани на доказателства стратегии, ние решихме да използваме технологиите и да засилим връзките между научните области чрез по-добро сътрудничество.

Тук на тази платформа засягаме и въпросите за ранното детско и юношеско развитие чрез повишаване на родителските знания и умения на бъдещите родители, така че те да подкрепят и насочват децата си през цялото родителство. Разглеждаме в детайли развитието на умствените и когнитивни способности чрез използването на различни логически игри и пъзели. Запознаваме обществото с дигиталните приложения за подкрепа и помощните средства за психично здраве за възрастните хора.

Всички наши дейности са насочени към превенция и лечение на психични разстройства и подобряване психологическото благосъстояние, така че да позволим на хората да живеят пълноценен и продуктивен живот сега и в бъдеще.

Дейности

Вярваме, че по отношение на здравето превенцията е най-добрата грижа с мисъл напред в бъдещето. Във Фондация “Подобряване на Здравето чрез Развитие на Умствените и Когнитивни Способности” сме посветили огромна част от ресурсите си в посока на това да образоваме обществото за съществуващите предизвикателства и рискове по отношение на психичното здраве.

Поставяме акцент върху достъпа до здравно образование и научно достоверна информация, която да даде възможност на хората да осмислят значението на тази информация, да проучат негативните и позитивни страни, да се информират за алтернативните ходове и да вземат правилните решения, когато се касае за подобряване на здравето им.

Изграждаме дългосрочни партньорства, допринасящи за постигането на нашите цели и мисия, наречена “психично здраве”. С тяхна помощ предоставяме на обществеността свободен достъп до ценната информация, позволяваща им да се информират своевременно и да предотвратят по-нататъшни сериозни последствия за менталното си здраве.

С помощта на здравните експерти в екипа се стремим да публикуваме само научно проверена информация. Фокусирали сме се върху изучаването на ефективните подходи за предотвратяване на психичните разстройства и методите за подобряване на здравето чрез развитие на умствените и когнитивни способности.

Правим събития, дни на отворените врати, образователни кампании и множество други дейности, които да обединят общността от хора, поели по пътя на менталното благополучие като основен компонент на цялостното здраве. Приветстваме всеки, който се нуждае от обмен на опит и подкрепа от специалисти.

Добре дошли на уебсайта на Фондация в обществена полза “Подобряване на Здравето чрез Развитие на Умствените и Когнитивни Способности” с ЕИК 206669128. Фондацията осъществява само дейности в съответствие със своята мисия в полза и за развитие на обществото в положителна посока.

Внимание. Съдържанието на този уебсайт не представлява медицински съвет. Нашата цел е да дадем само и единствено образователна информация по дадена тема. В никакъв случай НЕ използвайте материалите на сайта за диагностициране, лечение и/или предотвратяване на заболяване. Препоръчваме винаги да правите индивидуална консултация с медицинско лице, преди да предприемете каквито и да било действия свързани със здравето ви. Всички продукти и/или имена на марки™ или запазени марки®, споменати в toysforhealth.org принадлежат на техните собственици. Техните имена са използвани с образователна цел без каквито и да е връзки и/или одобрения от/за тях.