Ефекти от влиянието на музиката върху възбуда при деменция

Възбудата е често срещан проблем при пациенти, страдащи от деменция, и обхваща различни поведения като повтарящи се действия, безпокойство, скитане и агресивно поведение. Този анализ представя изследване на Американската асоциация по музикална терапия, която контролирано използва музика в терапевтична среда за постигане на индивидуализирани цели в рамките на физиологичното, психологическото и емоционалното благополучие по време на лечението.

Разработване на игри за дигитална интервенция за психични разстройства

Изследвания на интервенциите за психично здраве, предоставени във формат на дигитални игри, са изключително ограничени и липсват конкретни насоки към разработчиците им. Този анализ се фокусира върху видовете игри, които имат потенциал да окажат влияние върху психичното здраве и внася разбиране в процеса на разработка на терапевтични цифрови игри.

Превенция на ADHD

Синдромът на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) засяга приблизително 3–5% от населението на света. Проявява се през ранното детство посредством силно изразена импулсивност, хиперактивност, признаци на невнимание и неспособност за самоконтрол и концентрация. Въпреки че няма начин за предотвратяване на ADHD, има методи и възможности да се помогне на всички деца с този синдром, така че те да се чувстват и да правят най-доброто, на което са способни както у дома, така и в училище.