Международна конференция за иновации в интервенциите при аутизъм

Международната конференция за иновации в интервенциите при аутизъм има за цел да събере водещи академици, учени и изследователи, за да обменят и споделят своя опит и резултати от изследванията по всички аспекти на иновациите в интервенциите при аутизъм. Събитието дава трибуна на експерти, практици и преподаватели, на която те да представят и обсъдят най-новите открития, тенденции и притеснения, както и срещаните практически предизвикателства и решения, приети в тази област.

17-та Конференция на Европейското дружество за изследване на травматичния стрес

Конференцията на Европейското дружество за изследване на травматичния стрес се провежда веднъж на две години. Темата на тазгодишното издание е “Травма и устойчивост през вековете: перспектива на жизнения път” и в рамките на четирите дни на събитието изследователи и академици с клиничната практика ще споделят своите прозрения чрез поредица от разговори, семинари и събития в мрежа. Стремежът им е да подобрят живота на хората, засегнати от травма и травматичен стрес.

10-та Европейска Конференция по Психично Здраве

Европейска конференция по психично здраве е ежегодно събитие и платформа за обучение за специалисти по психично здраве, изследователи и всички, които се интересуват от този аспект на човешкото здраве. 10-тото юбилейно издание ще се проведе в Лисабон под мотото на организаторите: “Търсим доказателства заедно”.